Saturday, May 25 2019

VVOICETV / WEBSITE

Articles, News & Knowledge

Category: LifestyleUpdate

All lifestyle

‘ต้านคอร์รัปชัน’ ถกโกงผ่านหนัง ‘ฉลาดเกมส์โกง’ ชี้กระตุ้นต่อมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน

‘ต้านคอร์รัปชัน’ ถกโกงผ่านหนัง ‘ฉลาดเกมส์โกง’ ชี้กระตุ้นต่อมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน

Culture, LifestyleUpdate, News
0
806
Posted: 24 May 2017 03:01 AM PDT    (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) ดร.เดือนเด่น ยกต้านในฮ่องกง ให้ความสำคัญกับการป้องกัน 80% การปราบปราม 20% ต่างกับไทยที่เน้นปราบปราม ชี้คนความสับสนปมกตัญญูที่สังคมไทยสอนให้ตอบแทนบุญคุณ เป็นเส้นแบ่งที่หากคนไม่เข้าใจ ทำให้พลาดทำสิ่งที่ผิด ...