FILE – Dutch King Willem-Alexander celebrates his 50th anniversary on Kingsday during a tour of Tilburg, Netherlands, April 27, 2017. Willem-Alexander regularly co-piloted KLM passenger planes for 21 years.

กษัตริย์ Willem-Alexander แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ ทรงเปิดเผยว่า ในช่วง 21 ปีที่ผ่านมา พระองค์ทรงขับเครื่องบินให้กับสายการบิน KLM ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติ

ในการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ De Telegraaf กษัตริย์ Willem-Alexander ตรัสว่า “ทรงทำหน้าที่นักบินอย่างน้อยสองครั้งต่อเดือน สำหรับเที่ยวบินระยะสั้นๆ”

วิธีหนึ่งที่พระองค์ทรงใช้เลี่ยงการเอ่ยพระนามต่อผู้โดยสารในเครื่องอย่างที่กัปตันทั่วไปกล่าวต้อนรับผู้โดยสาร คือการตรัสแทนว่า “ในนามกัปตันและลูกเรือ ขอต้อนรับทุกท่าน…” โดยไม่ได้เปิดเผยชื่อพระองค์

Willem-Alexander ซึ่งมีพระชนมายุ 50 พรรษากล่าวว่า การเป็นกัปตันเครื่องบินทำให้พระองค์ผ่อนคลายระดับหนึ่ง เพราะถือเป็นการพักจากพระราชกรณียกิจในฐานะกษัตริย์เป็นครั้งคราว

 

source :- http://rferl.c.goolara.net/Click.aspx?id=066990553106212470