Sunday, September 22 2019

VVOICETV / WEBSITE

Articles, News & Knowledge

Tag: กูเกิ้ล

รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ มั่นใจเศรษฐกิจอเมริกันสามารถโตได้ร้อยละ 3 หากลดภาษี

รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ มั่นใจเศรษฐกิจอเมริกันสามารถโตได้ร้อยละ 3 หากลดภาษี

World News
0
694
U.S. Secretary of the Treasury Steven Mnuchin ผู้บริหาร “กูเกิ้ล” เปิดเผยบริษัทเตรียมเพิ่มศักยภาพให้กับซอฟแวร์ผู้ช่วย รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ มั่นใจเศรษฐกิจอเมริกันสามารถโตได้ร้อยละ 3 หากมีการลดภาษี รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ สวีเว่น มนูชิน กล่าวว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯ สามารถโตได้ร้อยละ 3 หากมี ...
“กูเกิ้ล” เตือนระวังอีเมล์หลอกลวงมาในรูปลิ้งก์ ‘Google Docs’

“กูเกิ้ล” เตือนระวังอีเมล์หลอกลวงมาในรูปลิ้งก์ ‘Google Docs’

World News
0
618
Alphabet Inc., the parent company of Google, warned users to beware of emails asking users to click on a link to Google Docs. บริษัท Google ออกมาเตือนถึงอีเมล์หลอกลวงหรือ scam ที่มาในรูปของลิ้งค์ Google Docs ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ อีเมล์ดังกล่าวมักถูกส่งมาจากคนที่คุณรู้จักแล ...
“กูเกิ้ล” ปรับแก้ระบบค้นหาข้อมูล เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย “ข่าวปลอม” ในโลกออนไลน์

“กูเกิ้ล” ปรับแก้ระบบค้นหาข้อมูล เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย “ข่าวปลอม” ในโลกออนไลน์

Knowledge, World News
0
630
A Google search page is seen through a magnifying glass in this photo illustration taken in Brussels May 30, 2014. ความพยายามลักษณะนี้ยังเกิดขึ้นในโครงการของ “เฟสบุ๊ค” และ “วิกิพีเดีย” ด้วย Google บริษัทผู้ให้บริการค้นหาข้อมูลอันดับหนึ่งของโลก เพิ่มมาตรการคัดกรองข่าวปลอมและข้อมูลที ...