Monday, August 19 2019

VVOICETV / WEBSITE

Articles, News & Knowledge

Tag: มลพิษทางอากาศ

งานวิจัยชี้ ‘การผลิตและส่งออกสินค้า’ ทำให้มลพิษทางอากาศกระจายไปทั่วโลก

งานวิจัยชี้ ‘การผลิตและส่งออกสินค้า’ ทำให้มลพิษทางอากาศกระจายไปทั่วโลก

Breaking News, Home Trend
0
578
การผลิตสินค้าเพื่อส่งออกสร้างมลภาวะแก่ประเทศผู้ผลิต Steve Davis นักวิทยาศาสตร์ด้านระบบโลก หนึ่งในทีมนักวิจัยที่ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งเเวดล้อมจากการค้า กล่าวว่า การค้าเป็นตัวโยกย้ายผลกระทบจากมลภาวะจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง อย่างที่เห็นตัวอย่างจากการซื้อของเล่นนำเข้าให้กับเด็กอเมริ ...
‘มลพิษทางอากาศ’ อาจทำให้เครื่องบินสั่นสะเทือนรุนแรงบ่อยขึ้น

‘มลพิษทางอากาศ’ อาจทำให้เครื่องบินสั่นสะเทือนรุนแรงบ่อยขึ้น

Communication
0
5.1 k
An airplane of German air carrier Lufthansa passes the moon over Frankfurt, Germany, April 9, 2017. นักวิจัยที่อังกฤษพบว่า ภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติ หรือ climate change อาจทำให้แรงสั่นสะเทือนจากหลุมอากาศรุนแรงขึ้นต่อเครื่องบิน พอล วิลเลี่ยมส์ ผู้ทำวิจัยจากมหาวิทยาลั ...