Saturday, April 20 2019

VVOICETV / WEBSITE

Articles, News & Knowledge

Tag: ศิลปะ

โรงเรียนหลายเเห่งในสหรัฐฯ ใช้ ‘ศิลปะ’ เป็นสื่อช่วยสอนและกระตุ้นผลการเรียนเด็ก

โรงเรียนหลายเเห่งในสหรัฐฯ ใช้ ‘ศิลปะ’ เป็นสื่อช่วยสอนและกระตุ้นผลการเรียนเด็ก

Culture
0
617
ศิลปะช่วยเด็กเรียนดีขึ้น ที่โรงเรียนประถมรัฐบาล Florence Griffith Joyner เด็กนักเรียนรู้สึกปลอดภัย ได้เรียนรู้และทำในสิ่งที่เด็กๆ รัก เเต่โลกภายนอกเเตกต่างจากโลกของเด็กๆ ในห้องเรียน Akida Kissane Long ครูใหญ่ของโรงเรียนประถมรัฐบาล Florence Griffith Joyner กล่าวว่า "ชุมชนมีปัญหาอาชญ ...