Sunday, February 17 2019

VVOICETV / WEBSITE

Articles, News & Knowledge

Tag: สวัสดิการแห่งรัฐ

Q&A ภัทรา สังขาระ: ถ้าพิการและจน อยากได้สวัสดิการอะไรจากบัตร ‘สวัสดิการแห่งรัฐ’

Q&A ภัทรา สังขาระ: ถ้าพิการและจน อยากได้สวัสดิการอะไรจากบัตร ‘สวัสดิการแห่งรัฐ’

ArticleUpdate
0
283
Posted: 08 Dec 2017 05:46 AM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) นลัทพร ไกรฤกษ์ thisable.me ภาพโดย อิศเรศ เทวาหุดี ทราย-ภัทรา สังขาระ อายุ 29 ปี ใช้ชีวิตประจำวันส่วนใหญ่อยู่บนเตียงที่บ้าน หลังเกิดภาวะเนื้องอกทับเส้นประสาทที่หลัง จนทำให้ไม่สามารถเดินได้ แม้จ ...