Thursday, October 19 2017

VVOICETV / WEBSITE

Amaizing News & Magazine Theme

Tag: หนึ่งถนน – หนึ่งวงแหวน

อินเดียปฏิเสธเข้าร่วมประชุมโครงการ “หนึ่งถนน – หนึ่งวงแหวน” ที่จีนเป็นเจ้าภาพ

อินเดียปฏิเสธเข้าร่วมประชุมโครงการ “หนึ่งถนน – หนึ่งวงแหวน” ที่จีนเป็นเจ้าภาพ

World News
0
169
อินเดียปฏิเสธเข้าร่วมประชุมโครงการ "หนึ่งถนน - หนึ่งวงแหวน" ที่จีนเป็นเจ้าภาพ ประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง เป็นเจ้าภาพการประชุม “โครงการหนึ่งถนน – หนึ่งวงแหวน” ซึ่งใช้เวลาสองวัน คือวันอาทิตย์และวันจันทร์นี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือของนานาประเทศในโครงการเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของจีนดั ...