SERICHON / NEWS

Serichon News & Knowledge

Tag: หมายเหตุประเพทไทย

หมายเหตุประเพทไทย #185 เพจน้องงและญาณวิทยาเควียร์

หมายเหตุประเพทไทย #185 เพจน้องงและญาณวิทยาเควียร์

Videos
0
20
Posted: 26 Nov 2017 02:19 AM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) กดลงทะเบียนรับชมคลิปที่ หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ ชานันท์ ยอดหงษ์ พูดคุยกับ ติณณภพ สินสมบูรณ์ทอง ผู้นำเสนอบทความเกี่ยวกับเพจน้องง ผ่านมุมมองแบบญาณวิทยาเควียร์ (queer epistemology) ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ...
หมายเหตุประเพทไทย 182 คำถามใหม่ของการจัดการภัยพิบัติ

หมายเหตุประเพทไทย 182 คำถามใหม่ของการจัดการภัยพิบัติ

Videos
0
13
Posted: 05 Nov 2017 05:55 AM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) ในห้วงปี 2560 ที่เกิดอุทกภัยขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ เจนวิทย์ เชื้อสาวะถี สนทนากับ คำ ผกา แนะนำบทความของสายพิณ ศุพุทธมงคล. "คนกับภัยพิบัติ: งานวิจัยทางสังคมศาสตร์" ที่ตีพิมพ์ในว ...
หมายเหตุประเพทไทย #181 อิทธิพลญี่ปุ่นและการทูตวัฒนธรรม

หมายเหตุประเพทไทย #181 อิทธิพลญี่ปุ่นและการทูตวัฒนธรรม

Videos
0
25
Posted: 29 Oct 2017 06:26 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ เจนวิทย์ เชื้อสาวะถี และชานันท์ ยอดหงษ์ พูดคุยกับ ทรายแก้ว ทิพากร นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เขียนวิทยานิพนธ์ "การทูตวัฒนธรรมของญี่ปุ่นในประเทศไท ...
หมายเหตุประเพทไทย #176 ภาพนำเสนอคนพิการในละครทีวีไทย

หมายเหตุประเพทไทย #176 ภาพนำเสนอคนพิการในละครทีวีไทย

Videos
0
101
Posted: 24 Sep 2017 06:18 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ คำ ผกา และประภาภูมิ เอี่ยมสม พูดถึงตำแหน่งแห่งที่ของคนพิการในละครทีวีไทย พร้อมแนะนำรายงาน “คนพิการในละครทีวีไทย: เหยื่อดราม่าอันโอชะ” ของนลัทพร ไกรฤกษ์ ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ ThisAble.m ...