SERICHON / NEWS

Serichon News & Knowledge

Tag: องค์การอนามัยโลก

‘องค์การอนามัยโลก’ ย้ำการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยทั่วโลกต้องปรับปรุง

‘องค์การอนามัยโลก’ ย้ำการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยทั่วโลกต้องปรับปรุง

News, worldnews
0
24
aging องค์การอนามัยโลก (WHO) คาดการณ์ว่า เมื่อถึงราวกลางศตวรรษนี้ประชากรโลก 1 ใน 5 จะมีอายุ 60 ปีหรือแก่กว่านั้น และเมื่อคนเราอายุมากขึ้น ก็มีความเป็นไปได้สูงขึ้นที่จะประสบกับปัญหาสุขภาพหลายอย่าง John Beard ผู้อำนวยการแห่งฝ่ายการสูงวัยเเละสุขภาพ องค์การอนามัยโลก กล่าวว่า ผู้สูงวัยอ ...
องค์การอนามัยโลกเตือน ‘โรคอ้วนในเด็ก ‘เพิ่มขึ้นทั่วโลก 10 เท่า ในช่วง 40 ปี

องค์การอนามัยโลกเตือน ‘โรคอ้วนในเด็ก ‘เพิ่มขึ้นทั่วโลก 10 เท่า ในช่วง 40 ปี

การศึกษานี้ถือเป็นการศึกษาเกี่ยวกับโรคระบาดที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยทีมนักวิทยาศาสตร์จากองค์การอนามัยโลกและจากมหาวิทยาลัย Imperial College London ได้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสูงและน้ำหนักตัวของคน 130 ล้านคน ตั้งเเต่ปีค.ศ. 1975 หรือราว 42 ปีที่แล้ว เพื่อคำนวณหาดัชนีมวลกายหรือ BMI ...