อาจารย์ชำนาญ จันทร์เรือง นักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์ ในฐานะผู้นำการรณรงค์ ผ่านเวปไซด์ Change.org ที่จะให้เอาผิดผู้ทำลายและต้องคืนหมุดคณะราษฎร ให้สัมภาษณ์ Thais Voice ว่า

ขณะนี้มีผู้ร่วมลงชื่อมากกว่า 3000 คนแล้ว ทั้ง ๆ ที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่วัน ซึ่งมีทั้งกลุ่มคนที่มีแนวคิดทางการเมืองแตกต่างกัน เป็นการสะท้อนว่าคนจำนวนมากไม่เห็นด้วยกับการขโมยหรือการเปลี่ยนแปลงหมุดคณะราษฎรโดยไม่ได้ชี้แจงให้ประชาชนทราบ การณรงค์ดังกล่าวไม่ได้นำไปมอบให้กับหน่วยงานใด แต่เป็นการแสดงออกให้สาธารณชนและรัฐบาลได้รับรู้ว่า ประชาชนคิดอย่างไร หากรัฐบาลยังนิ่งเฉย ไม่สนใจความรู้สึกของประชาชน รัฐบาลก็อยู่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่เข้ามาโดยวิธีใดก็ตาม ขณะเดียวกันการนำ หมุดหน้าใส มาแทนที่ หมุดก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญ หรือหมุดคณะราษฎร ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ได้ และไม่อาจจะลบล้างหรือทำลายอุดมการณ์ของคณะราษฎรได้เลย