Posted: 29 Oct 2017 06:26 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท)

หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ เจนวิทย์ เชื้อสาวะถี และชานันท์ ยอดหงษ์ พูดคุยกับ ทรายแก้ว ทิพากร นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เขียนวิทยานิพนธ์ “การทูตวัฒนธรรมของญี่ปุ่นในประเทศไทยในทศวรรษ 1970-1980” หาคำตอบร่วมกันว่านับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่น นอกจากความสำเร็จในการฟื้นฟูเศรษฐกิจจนกลายเป็นประเทศแถวหน้าทางเศรษฐกิจแล้ว ญี่ปุ่นยังแก้ไขภาพลักษณ์พร้อมแผ่ขยายอิทธิพลผ่านการทูตวัฒนธรรม รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศอย่างไร พร้อมคำแนะนำหากสังคมไทยจะเลือกรับปรับใช้ซอฟท์พาวเวอร์จากญี่ปุ่น